Close me

0 266 715 47 57

Duyurular / GENEL KURUR KURUL KARARI

GENEL KURUR KURUL KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 03.01.2017    
BAŞKAN : BÜLENT BİCAN    
ÜYELER : Recep SAYAR, Ayhan SOYLU
    Selvet TOYGAR, Özge ALP
           
KARAR
Başkan' ın daveti üzerine toplanıldı,      
         03.01.2017 tarihinde şirket merkezinde toplanan BANDIRMA ULAŞIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin olağan genel kurul toplantısını T.T.K. Nun 414. maddesine göre 04.02.2017 tarihinde, saat 12:00 da Bandırma Ulaşım Hizmetleri Ticaret A.Ş Garaj Yeri 600 Evler Mahallesi Atatürk Caddesi No: 175 / A Bandırma / Balıkesir adresinde yapmaya ve aşağıdaki gündem konularını görüşmeye oy birliği ile karar vermişlerdir.
GÜNDEM KONULARI          
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divan heyetinin teşekkülü ve Divan Genel Kurul evraklarını imzalama yetkisi verilmesi
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bilanço Gelir Gider Tablosunun okunması
4-Murakıp Raporlarının okunması      
5- Yönetim Kurulu ibrası
6- Denetim Kurulu ibrası
7-2017 yılı tahmini bütçesi          
8-Yurt içi ve yurt dışı bankalar ve her türlü finans kurumlarından nakdi ve gayri nakdi kredi kullanmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
9- Araç alımı için şirket yönetimine yetki verilmesi
10-Bandırma Ulaşım Hizmetleri Ticaret A.Ş İç Yönetmeliği'nin okunup, onaylanması
11- Yeni Yönetim Kurulu ve Murakıpların seçimi, ücret tespiti ve görev süreleinin belirlenmesi
12- Dilek ve temenniler
13- Kapanış
    Bülent BİCAN  
    BAŞKAN  
Ayhan SOYLU Recep SAYAR
BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI
           
Özge ALP Selvet TOYGAR
BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI
           
           

Yeniliklerden Haberdar Olun