Close me

0 266 715 47 57

Duyurular / Genel Kurul İlanı

Genel Kurul İlanı

TOPLANTI TARİHİ : 05.01.2016    
BAŞKAN : BÜLENT BİCAN    
ÜYELER : Recep SAYAR, Ayhan SOYLU
    Selvet TOYGAR, Özge ALP
           
KARAR
Başkan' ın daveti üzerine toplanıldı,      
         05.01.2016 tarihinde şirket merkezinde toplanan BANDIRMA ULAŞIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin olağan genel kurul toplantısını T.T.K. Nun 414. maddesine göre 30.01.2016 tarihinde, saat 12:00 da Bandırma Ulaşım Hizmetleri Ticaret A.Ş Garaj Yeri 600 Evler Mahallesi Atatürk Caddesi No: 175 / A Bandırma / Balıkesir adresinde yapmaya ve aşağıdaki gündem konularını görüşmeye oy birliği ile karar vermişlerdir.
GÜNDEM KONULARI          
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divan heyetinin teşekkülü ve Divan Genel Kurul evraklarını imzalama yetkisi verilmesi
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bilanço Gelir Gider Tablosunun okunması
4-Murakıp Raporlarının okunması      
5- Yönetim Kurulu ibrası
6- Denetim Kurulu ibrası
7-2016 yılı tahmini bütçesi          
8- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin görüşülmesi
9- Dilek ve temenniler          
10- Kapanış
    Bülent BİCAN  
    BAŞKAN  
           
           
Ayhan SOYLU Recep SAYAR
BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI
           
           
           
Özge ALP Selvet TOYGAR
BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI

 

 

Yeniliklerden Haberdar Olun